text.skipToContent text.skipToNavigation

UTVALDA PRODUKTKATEGORIER

Förband & Kompression

Skyddande och läkande produkter för all slags sårvård; från torra till vätskande eller blödande sår.

Inkontinens - Absorberande

Kraven är högt ställda på produkter som skyddar vid läckage.

Laboratorie & Diagnostik

Provtagning kräver bra utrustning, för att i slutändan kunna utföra korrekta analyser. 

Nutrition

Näringstillförsel kan ske på olika sätt. Ibland krävs specialprodukter. Hos Mediq hittar du ett mycket stort sortiment inom detta område. 

Omvårdnad & Vårdhygien

Hygien är av största vikt inom sjukvården och det åtgår mycket material. Här hittar du allt du behöver!

Operation

Valet av produkter inom operation är tydligt och genomtänkt.

Skyddskläder & Handskar

Sortimentet med skyddskläder är av hög kvalitet och täcker hela kroppen.