text.skipToContent text.skipToNavigation

UTVALDA PRODUKTKATEGORIER

Förband & Kompression

Skyddande och läkande produkter för all slags sårvård; från torra till vätskande eller blödande sår.

Inkontinens - Absorberande

Kraven är högt ställda på produkter som skyddar vid läckage.

Nutrition

Näringstillförsel kan ske på olika sätt. Ibland krävs specialprodukter. Hos Mediq hittar du ett mycket stort sortiment inom detta område. 

Omvårdnad & Vårdhygien

Hygien är av största vikt inom sjukvården och det åtgår mycket material. Här hittar du allt du behöver!

Operation

Valet av produkter inom operation är tydligt och genomtänkt.

Skyddskläder & Handskar

Sortimentet med skyddskläder är av hög kvalitet och täcker hela kroppen.