text.skipToContent text.skipToNavigation

Retur och reklamation

Ångerrätt och retur

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument rätt till 14 dagars ångerrätt där ångerfristen gäller från den dag paketet har levererats till din mottagaradressen. (Gäller även ankomst till postombud.) 

Följande undantas ångerrätt och kan ej returneras:

Livsmedel, såsom nutritionsprodukter, är undantagna ångerrätten och kan ej returneras. 

Beställningar som sammantaget understiger 500 kr.

Du kan ej ångra en beställning genom att låta bli att hämta ut den hos exempelvis postom-bud.  Ej uthämtade paket som går i retur från fraktbola-get till Mediq, samt paket som går i retur på grund av ofullständig adress från kund debiteras fullt ut. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (så som; returfrakt, expeditionskostnad mm.)

Reklamation

Om du önskar reklamera en vara på grund av att den är felaktig ska du så snart du upptäckt felet kontakta Mediqs kundservice. Reklamation kan avse fel på själva produkten såväl som fel i utförandet av leveransen, såsom kraftigt försenad leverans. Reklamation kan även avse transportskador där ytteremballaget är skadat på grund av ovarsam hantering. Reklamation av transportskadat gods ska ske omedelbart efter mottagandet.

Mediqs kundservice bedömer reklamationsanmälan efter beskrivning av reklamationen. 

Reklamation ska alltid ske genom kontakt med kundservice. Mediq godtar inte reklamation genom att du utan föregående kontakt med oss skickar tillbaka en vara. Detta då viktig information och spårning av produkten till dig kan gå förlorad.

Läs mer i våra Köpevillkor