text.skipToContent text.skipToNavigation

 

Köpevillkor

1 Allmänt
Följande allmänna villkor gäller när du som konsument gör beställningar via Mediq Sverige AB:s hädanefter kallad "Mediq Webbshop". Adress och organisationsnummer för Mediq Sverige AB:
Mediq Sverige AB
Hallabäcksvägen 1
434 37 Kungsbacka
Organisationsnummer: 556252-2317

Om du däremot handlar som företrädare för en juridisk person, såsom en näringsverksamhet eller en organisation, gäller istället följande villkor (länk till B2B).

För att handla hos oss behöver du ha fyllt 18 år. Du behöver även ha en giltig svensk ID-handling för att kunna ta emot paketförsändelser.

Mediq säljer enbart produkter godkända för den svenska marknaden och som uppfyller de krav som finns, till exempel angående märkning och information. Är produkten av sådan art att bruksanvisning krävs finns denna alltid tillgänglig på svenska, antingen i fysisk eller digital form. Mediq webbshop har stöd för beställningar på svenska och för sändningar inom Sverige.

Mediq tillverkar inte själva några produkter, utan agerar som återförsäljare. Mediq lämnar inga ytterligare garantier utöver de som produkttillverkaren lämnat, information om sådana eventuella garantier finns i förekommande fall i respektive produkts bruksanvisning.

1.1 Personuppgifter

I samband med din beställning och/eller kontoregistrering godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se Mediq integritetspolicy. 
Mediq kan utföra diverse marknadsföringsaktiviteter i form av utskick av information om Mediq’s varor och tjänster per post, e-post, sms och andra digitala kanaler. Det kan även handla om en mer personligt riktad marknadsföring. Detta kan baseras på dina tidigare inköp eller användning av Mediq digitala kanaler. Se även vår Cookie-policy här

För att du ska kunna genomföra betalningar samarbetar Mediq idag med SwedbankPay/PayEx. Det lämnas inga personuppgifter i samband med din betalning via SwedbankPay/PayEx. Läs mer om betalningen i avsnitt 3.1.

1.2 Beställning 
Beställning görs via Mediqs webbshop här https://plus.mediq.se Mer information om hur beställning går till hittar du här: >> Så här går ett köp till i vår webbshop
Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpevillkor och samtycker till att namn, personnummer och kontaktuppgifter registreras i vårt kundregister. Du behöver även intyga att du är över 18 år. Beställningen är bekräftad när ordererkännande erhålls varvid avtal och köp har träffats. Mediq har rätten att slå ihop flera order och samleverera dessa samt även justera order om leverans inte kan genomföras.
Om du lämnat felaktiga uppgifter i din beställning förbehåller vi oss rätten att annullera ordern. Du kommer i sådana fall att informeras om detta.
I vår webbshop presenteras produkter med uppgift om pris i svenska kronor inklusive moms samt jämförpriser.
För de flesta produkter finns bild och länk till fördjupad produktinformation. Mediq garanterar inte att produkten exakt motsvarar bilden och vi reserverar oss även för eventuella fel i produktinformationen. Produktinformation och priser kan komma att ändras utan föregående avisering.
Mediq reserverar sig för eventuella fel som visas i vår webbshop, dessa eventuella felaktigheter förbehåller sig Mediq rätten att korrigera i efterhand. 

Kontaktuppgifter:

Det går bra att kontakta Mediqs kundservice med frågor kring beställning. Du når vår kundservice på nedan sätt.
Telefonnummer:
031-388 92 00
Mailadress:
kundservice.direct@mediq.com
Adress:
Mediq Sverige AB 
Hallbäcksvägen 1 
434 37 Kungsbacka

2 Frakt och leveranser


Fraktkostnader beror på ordersumma och valt fraktsätt. För ordersumma understigande 200 kronor tas en fraktkostnad ut om 60 kronor. För ordersummor över 200 kronor är frakten fri för förvalt fraktsätt. Vid frakt där det helt eller delvis finns förskrivna recept – utgår ingen fraktkostnad. 


Beräknade leveranstider är en uppskattning och faktisk leveranstid kan variera beroende på lagerstatus, typ av försändelse och var i landet du bor. Leveranser av lagervaror sker inom 1-4 arbetsdagar beroende på var du bor i landet. 


Leveranser av beställningsvaror inom 5-10 arbetsdagar räknat från mottagen beställning. (Gäller endast produkter förskrivna på recept.)


När försändelsen lämnat Mediqs lager är det fraktbolaget som ansvarar för leverans enligt valt leveranssätt. Ditt paket ligger hos postombudet i 14 dagar innan det returneras till oss. Om du inte hämtar ut ditt paket inom utsatt tid så kommer det att skickas tillbaka till Mediq.


Du kan ej ångra en beställning genom att låta bli att hämta ut den hos postombud eller underlåta dig att ta emot paketet vid hemleverans. (Se även avsnitt Ångerrätt och retur.) Ej uthämtade paket som går i retur från fraktbolaget till Mediq, samt paket som går i retur på grund av ofullständig adress från kund eller underlåtelse att ta emot paket, debiteras fullt ut. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (så som; returfrakt, expeditionskostnad mm.) 


2.1 Leveranssätt

Vi har följande leveranssätt att erbjuda:

2.1.1 Hemleverans utan avisering:

Chauffören kör ut till adressen och ställer av leveransen vid dörr/tomtgräns om ingen är hemma. Om det finns en låst port måste en portkod bifogas så att chauffören kommer in. Observera att chauffören inte ringer i samband med detta leveranssätt.

2.1.2 Hemleverans utan avisering:

Chauffören ringer strax innan leveransen ska ske, men då försöker de leverera ändå även om mottagaren inte svarar. Dock måste mottagaren vara hemma och kvittera ut paketet, annars kan inte leverans genomföras.

2.1.3 Ombudsleverans - Postombud

Leveransen skickas till ett paketombud. Ombudet aviserar via sms när och var leveransen finns att hämta. Det är transportören som väljer vilket ombud det hamnar på. Det är postnumret som avgör. Ett aviserings-sms går ut till ditt mobilnummer du har angett vid din order.

Observera att det är viktigt att mottagaren av paketet är en person med giltig legitimation!


2.2  Kundens ansvar

Som köpare ansvarar du för att du har givit rätt uppgifter för att leveransen ska kunna genomföras. Som kund kan du inte neka eller ångra köp genom att underlåta dig att ta emot paket eller hämta ut paket hos ombud. Du har även ett ansvar att påtala en utebliven eller försenad leverans – reklamation av leverans, se avsnitt 3.4 Reklamation. Om leveransen går på retur till Mediq på grund av ovan, debiteras både kostnad för produkterna samt frakt och returfrakt. Se även avsnitt Ångerrätt och retur.

3 Köp i webbshopen


3.1 Betalning via Swedbank Pay/PayEx

För att kunna genomföra betalningar samarbetar Mediq med SwedbankPay/PayEx (”PayEx”). Fordran kommer således att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till SwedbankPay/PayEx på det konto som SwedbankPay/PayEx anvisar. När du genomför ett köp godkänner du därför, förutom våra villkor, även PayEx villkor. PayEx lagrar ingen information om personuppgifter i samband med att betalning görs. 
För mer information om SwedbankPay/PayEx, se – https://www.swedbankpay.se/dataskydd

Du kan betala med kontokort eller med Swish. Vid kontokortsbetalning reserveras pengarna direkt vid orderläggning och dras från kontot när beställningen färdigställs i vår webbshop. Vid Swish dras pengarna direkt från ditt konto.  


3.2 Ångerrätt och retur

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument rätt till 14 dagars ångerrätt där ångerfristen gäller från den dag paketet har levererats till din mottagaradressen. (Gäller även ankomst till postombud.)

Följande undantas ångerrätt och kan ej returneras:
·       Livsmedel, såsom nutritionsprodukter, är undantagna ångerrätten och kan ej returneras. 
·       Beställningar som sammantaget understiger 500 kr

Du kan ej ångra en beställning genom  att låta bli att hämta ut den hos exempelvis postombud (se avsnittet Frakt och leveranser). Ej uthämtade paket går i retur från fraktbolaget till Mediq, samt paket som går i retur på grund av ofullständig adress från kund debiteras fullt ut. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (såsom returfrakt, expeditionskostnad m.m. Se även avsnitt Kundens ansvar.)


3.3 Säkerhet

Mediq använder krypteringstekniken SSL (Secure Socket Layer) för att kryptera personlig information, adress och kontokortsnummer. Med SSL kan informationen sändas säkert på Internet och ingen obehörig kan läsa informationen.

3.4 Reklamation

Om du önskar reklamera en vara på grund av att den är felaktig ska du så snart du upptäckt felet kontakta Mediqs kundservice. Reklamation kan avse fel på själva produkten såväl som fel i utförandet av leveransen, såsom kraftigt försenad leverans. Reklamation kan även avse transportskador där ytteremballaget är skadat på grund av ovarsam hantering. Reklamation av transportskadat gods ska ske omedelbart efter mottagandet. Mediqs kundservice bedömer reklamationsanmälan efter beskrivning av reklamationen. 

Reklamation ska alltid ske genom kontakt med kundservice. Mediq godtar inte reklamation genom att du utan föregående kontakt med oss skickar tillbaka en vara. Detta då viktig information och spårning av produkten till dig kan gå förlorad. Se även avsnittet Kundens ansvar.


3.5 Tvist 

Vid eventuell tvist följer Mediq Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Läs mer här: www.arn.se
Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm 

En eventuell tvist kan även lösas via European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR). Läs mer här: EU ODR: https://ec.europa.eu/


4 Ändringar & Force Majeure


4.1 Ändring av köpevillkor

Mediq kan närsomhelst ändra i detta köpevillkor. De villkor som gäller vid köptillfället ska tillämpas på köpet.

4.2 Force Majeure

Mediq AB är inte ansvarig för försenad prestation orsakad av omständighet utanför Mediqs rimliga kontroll och är i så fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är, utan att utgöra fullständig förteckning, strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, ny lagstiftning, pandemier eller naturkatastrof.
Om sådan omständighet varar mer än två månader, äger vardera parten rätt att säga upp avtalet utan den andra har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning

5 Copyright

Allt innehåll (som exempelvis; bilder, texter, filmer mm) som finns på vår webbsida www.mediq.se samt i någon av våra webbshopar tillhör Mediq Sverige AB, vårt moderbolag Mediq B.V eller någon av våra leverantörer och är skyddat enligt den internationella såväl som den svenska upphovsrättslagen